IBR board positions

IBR BOARD POSITIONS 

Chairman: Marloes ter Horst 

De hoofdtaak van de voorzitter is het bewaren van het overzicht over het project. Tevens onderhoudt zij de contacten met de algemene externe partijen van het project, de faculteit en EBF, en legt zij verantwoording af aan de Stichting van IBR. Daarnaast besteedt zij een groot deel van haar tijd aan acquisitie en helpt zij bovendien de vicevoorzitters bij de deelnemers- en bestuur selectie.  Samen met vooral de externals onderhoudt zij nauw contact met de RvA Leden en zit zij de RvA-vergaderingen voor. Verder onderhoudt zij het contact met de IBR alumni.

Vice Chairman & Treasurer: Finn McAllister 

De hoofdtaken van de vicevoorzitters zijn het organiseren van de deelnemers selectie, het gehele deelnemers traject en het regelen van trainingen voor de deelnemers en het bestuur. Ook de bestuurs selectie zal door de vicevoorzitters worden uitgevoerd. Daarnaast onderhouden zij het contact met de begeleidende docenten en ondersteunen zij de externals met de acquisitie. Naast Vice-Chairman is Finn als Treasurer verantwoordelijk voor alle financiën omtrent IBR. 

Vice Chairman & Travel Logistics: Maarten Oudshoorn 

De hoofdtaken van de vicevoorzitters zijn het organiseren van de deelnemers selectie, het gehele deelnemers traject en het regelen van trainingen voor de deelnemers en het bestuur. Ook de bestuurs selectie zal door de vicevoorzitters worden uitgevoerd. Daarnaast onderhouden zij het contact met de begeleidende docenten en ondersteunen zij de externals met de acquisitie.  Tevens, voert Maarten de rol van Travel Logistics uit samen met Eva. De Travel Logistics zijn verantwoordelijk voor alles omtrent de reis naar Colombia en Ecuador. 

Public Relations & Travel Logistics: Eva Roeleveld

 De hoofdtaken van de PR en Travel Logistics bestaan uit het verzorgen van de deelnemers-, bestuurs- en bedrijven promotie. Daarnaast ondersteunt zij de vicevoorzitters bij de deelnemers selectie en zal zij de externals ondersteunen waar mogelijk. Tevens zal zij de gehele reis naar Colombia & Ecuador  verzorgen samen met Maarten.  Ook plannen zij de weekendtrips in Zuid Amerika.

External Relations: Vincent Deliege, Emmeline Urlus, Thijmen van Olden, Joeki Smeekes 

De hoofdtaak van de External Relations is de acquisitie. Dit bestaat uit het verkrijgen van contractonderzoeken. Daarnaast houden ze zich bezig met het bezoeken van seminars en beurzen en onderhouden zij het contact met organisaties en de Raad van Advies-leden.  Naast het zelf benaderen van bedrijven begeleiden zij ook de deelnemers in het acquisitieproces en met de acquisitiecommissies bezoeken zij beurzen en seminars met als doel twaalf contracten binnen te halen.